Lainaa omaisuutta vastaan - Lainapojat Oy
LAINAA OMAISUUTTA VASTAAN MYÖS LUOTTOTIEDOTTOMALLE LAINAPOJILTA

YLEISET LAINAEHDOT

 

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Lue lisää (pdf) »»

 

Lainan hakeminen ja myöntäminen

 

Lainapojat Oy:ltä (jatkossa luotonantaja) lainaa voi hakea pankkitunnuksilla yrityksen kotisivulla
www.lainapojat.com . Luotonantaja voi myöntää lainaa 18 vuotta täyttäneille henkilöille, jotka asuvat
vakituisesti Suomessa ja suomalaisille pk-yrityksille ja yhteisöille. Luotonantaja tekee tarvittaessa
tarkistukset luottorekistereistä ja muista tavanomaisista rekistereistä sekä Henkilötietolain (HenkTL) 2 luvun
ja 8§ 1 luvun perusteella muista rahoitus- ja perintäyhtiöistä.

 

Myönnettävät lainasummat, -ajat ja -kustannukset

 

Lainasummat ovat 2.000-30.000 € ja laina-aika on lainasummasta riippuen 12-14 kuukautta. Lainan
todellinen vuosikorko lasketaan Kuluttajasuojalain (KSL) ja Kauppa- ja Teollisuusministeriön (KTM)
päätöksen (874/1986) mukaisesti. (Kts. Lainalaskuri!) Perustamiskulu on 72-300€ riippuen
lainasummasta ja –ajasta (maksimi 0,01% lainasummasta päivässä ja 150€ vuodessa). Mahdollisista
pantin/vakuuden realisointi- ja arviointikuluista vastaa velallinen.

 

KORKOTAULUKKO (1.9.2019 alkaen)

kertaluoton

määrä €

2.000

 

 

 

 

 

 

 

5.000

 

 

 

 

 

 

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

30.000

 

 

12kk

 

20%

223€

72€

2.295€

191€

30%

 

20%

562€

150€

5.712€

476€

28%

 

20%

1.118€

150€

11.268€

939€

25%

 

20%

3.348€

150€

33.498€

2.791,50€

23%

18kk

 

20%

331€

108€

2.439€

135,50€

30%

 

20%

829€

240€

6.069€

337€

29%

 

20%

1.657€

300€

11.957€

664€

26%

 

20%

4.972€

300€

35.272€

1.959,50€

23%

24kk

 

20%

443€

144€

2.587€

108€

29%

 

20%

1.108€

300€

6.408€

267€

28%

 

20%

2.215€

300€

12.515€

521€

25%

 

20%

6.645€

300€

36.945€

1.539,50€

23%

(1)

 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

(1) luottoaika kk,
(2) nimelliskorko %,
(3) nimelliskorko €,

(4) lainan perustamismaksu (max. 0,01%/pvä ja 150e/vuosi)
(5) luoton yhteismäärä €
(6) maksuerä €/kk
(7) KSL:n todellinen korko %

Laskutus, maksunvalvonta ja perintä

 

Lainapojat laskuttaa s-postilla Finago Accountor –järjestelmän kautta. Svea Ekonomi (p. 09-4242 3350)
hoitaa perinnän Lainapojat Oy:n lukuun.

 

Lainan takaisinmaksu ja eräpäivä

 

Laina-aika alkaa siitä päivästä, kun varat on siirretty asiakkaan pankkitilille. Lainan eräpäivät määräytyvät
sopimuksen mukaan. Laina maksetaan takaisin tasaerinä eli annuiteettilainana! Laskut lähetetään
asiakkaan kotiosoitteeseen tai sähköpostiin n. 14vrk ennen eräpäivää. Maksaessa on käytettävä viitenumeroa! Asiakkaalla on oikeus maksaa ennenaikaisesti takaisin jäljellä oleva velka ilman
lisäkustannuksia.

 

Maksun viivästyminen ja kulut

 

Luotonantajalle on korvattava kaikki kustannukset ja palkkiot, jotka sille aiheutuvat luoton ja siihen liittyvien maksujen perinnästä. Viivästyskorko on Korkolain mukainen eli viitekorko + 7%. Svea Ekonomi veloittaa kirjallisesti lähetetyistä Maksumuistutuksista 5€/kpl (yritysasiakas 10€) ja Maksuvaatimuksista 14€/kpl (pääoma enint. 100€), 24€/kpl (pääoma yli 100€, mutta enint. 1.000€) tai 50€ (pääoma yli 1.000€) ja yritysasiakkaille kulujen mukaan. Puhelinperintä kuuluu palveluun. Maksusuunnitelman teko 30€. Tarvittaessa käytetään perinnässä asianajajaa, jolloin asianajajan palkkiot laskutetaan erikseen.

 

Velan erääntyminen heti maksettavaksi

 

Kokonaisvelka erääntyy ilman lainan antajan eri ilmoitusta heti takaisin maksettavaksi, jos alyhennyserä viivästyy vähintään kuukauden. Kokonaisvelan ennenaikaisen suorituksen tapahtuessa laskutetaan asiakkaalle korkohyvitys toteutuneen todellisen laina-ajan mukaisesti.

 

Maksun laiminlyöminen

 

Luotonantaja voi Henkilötietolain (HenkTL) perusteella ilmoittaa luottotietorekisteriin tiedon maksun
laiminlyönnistä, kun
a) Luotonantajalla on Kuluttajansuojalain (KSL) mukaan oikeus eräännyttää lainasopimus
b) maksu on viivästynyt vähintään 30 päivää kirjallisessa Maksumuistutuksessa mainitusta
alkuperäisestä eräpäivästä
c) maksun laiminlyönti ei ole johtunut kuluttajansuojalain 7 luvun 16 §:n mukaisesta asiakkaasta
riippumattomasta syystä. Luotonantaja ottaa huomioon Kuluttajasuojalain 7 luvun 16 §:n säännökset
maksun viivästymisestä asiakkaasta riippumattomasta syystä.

 

Peruuttamisoikeus

 

Lainanhakijalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus ennen kuin luotonantaja on maksanut
lainan asiakkaan tilille. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti ja siinä
tulee olla vähintään seuraavat tiedot:
1. lainanhakijan nimi ja henkilötunnus, 2. ilmoitus peruuttamisesta, 3. paikka ja päiväys, 4. velkakirjan
päiväys ja 5. lainanhakijan omakätinen allekirjoitus postitse lähetetyissä Peruuttamisilmoituksissa.
Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa luotonantajan osoitteeseen: Lainapojat Oy, Saaristokatu 36 B 12,
70840 KUOPIO. Peruuttamisilmoitukset voi lähettää myös s-postilla: lainat@lainapojat.com .
Lainanhakija on lisäksi velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena käsittelykuluina 90€ ja mahdolliset pantin/vakuuden arviointikulut.

 

Asiakassuhteen ja sopimuksen syntyminen

 

Asiakassuhde syntyy, kun asiakas jättää lainahakemuksen luontonantajalle käsiteltäväksi.
Luotonantaja ilmoittaa luottopäätöksestä asiakkaalle s-postilla tai puhelimessa riippuen. Luotonantajan
hyväksymä lainahakemus, asiakkaan ilmoitus lainaehtojen tai ennakkotietojen hyväksymisestä ja
lainavarojen siirto asiakkaan tilille muodostavat sopimuksen ja luotonantajan välille.
Luotonantaja voi harkintansa mukaan ilman erityistä syytä peruuttaa myönteisen luottopäätöksen
peruuttamalla varojen siirron luotonhakijan tilille, jolloin lainasopimusta ei synny. Luotonantajalla ei
ole velvollisuutta perustella luottopäätöksiään.

 

Pantin/vakuuden arvonlasku/tuhoutuminen ja vakuuttaminen

 

jol

 

 

Muita ehtoja

 

Asiakkaan on heti ilmoitettava muutoksista nimi- ja yhteystiedoissa luotonantajalle jäljessä mainittuun
osoitteeseen. Mikäli asiakas ei ilmoita muutoksista edellä kuvatulla tavoin, on luotonantajalla oikeus
hankkia asiakkaan muuttuneet tiedot ja veloittaa tästä toimenpiteestä aiheutuneet kulut. Luotonantajalla
on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa kolmannelle osapuolelle.
Nämä lainaehdot ovat voimassa toistaiseksi. Luotonantaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
lainaehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Muuttuneita ehtoja sovelletaan muutoksen jälkeen myönnettyihin
lainoihin.

 

Erimielisyyksien ratkaiseminen

 

Tästä sopimuksesta aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan P-Savon Käräjäoikeuden Kuopion kansliassa.
Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla,
kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi ) ratkaistavaksi. Ennen asian
viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien
kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi ).

 

Vastuu palvelusta

 

Luotonantaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta
välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Luotonantaja ei vastaa mistään viestiliikenteen
häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä, johtuuko
häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms., eikä korvaa
häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Luotonantaja ei myöskään vastaa
palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Luotonantaja ei vastaa vahingosta,
joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa palvelun toimintaa tai sen osaa.
Luotonantajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä
ilmoitusta.

 

Tietosuoja ja markkinointiviestit

 

Asiakkaan tiedot on tallennettu luotonantajan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään
asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon, laskutukseen, maksunvalvontaan sekä perintään. Luotonantaja
ei luovuta asiakkaan yhteystietoja ulkopuoliseen käyttöön. Luotonantajalla on oikeus lähettää
asiakkaalle markkinointi- ja mainosmateriaalia, mikäli asiakas ei nimenomaisesti kiellä tietojensa
käyttöä edellä mainittuun tarkoitukseen. Asiakas antaa markkinointisuostumuksensa riippumatta siitä,
hyväksyykö luotonantaja lainahakemuksen vai ei.

 

Lainapojat Oy

Saaristokatu 36 B 13

FI-70840 KUOPIO

p. 0400 - 153 333

lainat@lainapojat.com

www.lainapojat.com

 

Suomen Kaupparekisteri

Y-tunnus: 2772857-9

Päätoimiala: Rahoitus ja luotonanto

Perustettu: v. 2016

 

Näillä ehdoilla ei vähennetä asiakkaalle kuluttajasuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Ennakkotiedot Lainapojat Oy:n lainoista on annettu Suomen lain mukaisesti. Ennakkotiedoissa ja sopimusehdoissa sekä sopimussuhteessa käytetään suomen kieltä.

 

Kuopio 23.8.2019

Lainapojat Oy

Saaristokatu 36 B 12  |  70840 Kuopio  |  0400 153 333

Y-tunnus: 2772857-9  |  Tietosuojaseloste