Lainaa omaisuutta vastaan - Lainapojat Oy
LAINAA OMAISUUTTA VASTAAN MYÖS LUOTTOTIEDOTTOMALLE LAINAPOJILTA

YLEISET LAINAEHDOT

 

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Lue lisää (pdf) »»

 

Lainan hakeminen ja myöntäminen

 

Lainapojat Oy:ltä (jatkossa luotonantaja) lainaa voi hakea pankkitunnuksilla yrityksen kotisivuilla www.lainapojat.com. Luotonantaja voi myöntää lainaa 18 vuotta täyttäneille henkilöille, jotka asuvat vakituisesti Suomessa. Luotonantaja tekee tarvittaessa tarkistukset luottorekistereistä ja muista tavanomaisista rekistereistä sekä Henkilötietolain (HenkTL) 2 luvun ja 8§ 1 luvun perusteella muista rahoitus- ja perintäyhtiöistä.

 

Myönnettävät lainasummat, -ajat ja -kustannukset

 

Lainasummat ovat 2.000-50.000 € ja laina-aika on lainasummasta riippuen 1-24 kuukautta. Lainan todellinen vuosikorko lasketaan Kuluttajasuojalain (KSL) ja Kauppa- ja Teollisuusministeriön (KTM) päätöksen (874/1986) mukaisesti. (Kts. Lainalaskuri!) Laskutuskulut ovat 4€/lasku ja rekisteröintikulut 20€ (ajoneuvoissa). Mahdollisista pantin/vakuuden realisointi- ja arviointikuluista vastaa velallinen.

 

KORKOTAULUKKO

kertaluoton

määrä €

2.000

 

 

 

 

 

 

5.000

 

 

 

 

 

 

10.000

 

 

 

 

 

 

30.000

1kk

 

115%

191€

4€

2.195€

2.195€

207%

 

115%

479€

4€

5.483€

5.483€

203%

 

115%

958€

4€

10.962€

10.962€

201%

 

115%

2.875€

4€

32.879€

32.879€

200%

12kk

 

115%

1.444€

48€

3.492€

291€

209%

 

115%

3.616€

48€

8.664€

722€

204%

 

115%

7.244€

48€

17.292€

1.441€

202%

 

105%

19.632€

48€

49.680€

4.140€

174%

18kk

 

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 

115%

11.348€

72€

21.420€

1.190€

202%

 

95%

27.276€

72€

57.348€

3.186€

150%

24kk

 

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 

95%

37.896€

96€

67.992€

2.833€

150%

(1)

 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1) luottoaika kk,

(2) nimelliskorko %,

(3) nimelliskorko €,

(4) laskutuslisä 4€/lasku,
(5) luoton yhteismäärä €

(6) maksuerä €/kk

(7) KSL:n todellinen korko %

Laskutus, maksunvalvonta ja perintä

 

Lainapojat laskuttaa s-postilla Finago Accountor –järjestelmän kautta. Svea Ekonomi (p. 09-4242 3350) hoitaa perinnän Lainapojat Oy:n lukuun.

 

Lainan takaisinmaksu ja eräpäivä

 

Laina-aika alkaa siitä päivästä, kun varat on siirretty asiakkaan pankkitilille. Lainan eräpäivät määräytyvät sopimuksen mukaan. Laina maksetaan takaisin tasaerinä eli annuiteettilainana! Laskut lähetetään asiakkaan kotiosoitteeseen tai sähköpostiin n. 14vrk ennen eräpäivää. Maksaessa on käytettävä viitenumeroa! Asiakkaalla on oikeus maksaa ennenaikaisesti takaisin jäljellä oleva velka ilman lisäkustannuksia.

 

Maksun viivästyminen ja kulut

 

Luotonantajalle on korvattava kaikki kustannukset ja palkkiot, jotka sille aiheutuvat luoton ja siihen liittyvien maksujen perinnästä. Viivästyskorko on Korkolain mukainen eli viitekorko +7%. Svea Ekonomi veloittaa kirjallisesti lähetetyistä Maksumuistutuksista 5€/kpl (yritysasiakas 10€) ja Maksuvaatimuksista 14€/kpl (pääoma enint. 100€), 24€/kpl (pääoma yli 100€, mutta enint. 1.000€) tai 50€ (pääoma yli 1.000€) ja yritysasiakkaille kulujen mukaan. Puhelinperintä kuuluu palveluun. Maksusuunnitelman teko 30€. Tarvittaessa käytetään perinnässä asianajajaa, jolloin asianajajan palkkiot laskutetaan erikseen.

 

Velan erääntyminen heti maksettavaksi

 

Kokonaisvelka erääntyy ilman lainan antajan eri ilmoitusta heti takaisin maksettavaksi, jos lyhennyserä viivästyy vähintään kuukauden. Kokonaisvelan ennenaikaisen suorituksen tapahtuessa lasketaan asiakkaalle korkohyvitys toteutuneen todellisen laina-ajan mukaisesti.

 

Maksun laiminlyöminen

 

Luotonantaja voi Henkilötietolain (HenkTL) perusteella ilmoittaa luottotietorekisteriin tiedon maksun laiminlyönnistä, kun a) Luotonantajalla on Kuluttajansuojalain (KSL) mukaan oikeus eräännyttää lainasopimus b) maksu on viivästynyt vähintään 30 päivää kirjallisessa Maksumuistutuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä c) maksun laiminlyönti ei ole johtunut kuluttajansuojalain 7 luvun 16 §:n mukaisesta asiakkaasta riippumattomasta syystä

 

Luotonantaja ottaa huomioon Kuluttajasuojalain 7 luvun 16 §:n säännökset maksun viivästymisestä asiakkaasta riippumattomasta syystä.

 

Peruuttamisoikeus

 

Lainanhakijalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus ennen kuin luotonantaja on maksanut lainan asiakkaan tilille. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

- Lainanhakijan nimi ja henkilötunnus

- Ilmoitus peruuttamisesta

- Paikka ja päiväys

- Velkakirjan päiväys

- Lainanhakijan omakätinen allekirjoitus postitse lähetetyissä Peruuttamisilmoituksissa.

 

Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa luotonantajan osoitteeseen:

Lainapojat Oy, Saaristokatu 36 B 13, 70840 KUOPIO.

Peruuttamisilmoitukset voi lähettää myös s-postilla: lainat@lainapojat.com.

Lainanhakija on lisäksi velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena käsittelykuluina 90€ ja mahdolliset pantin/vakuuden arviointikulut.

 

Asiakassuhteen ja sopimuksen syntyminen

 

Asiakassuhde syntyy, kun asiakas jättää lainahakemuksen luotonantajalle käsiteltäväksi. Luotonantaja ilmoittaa luottopäätöksestä asiakkaalle tekstiviestillä, netissä tai puhelimessa riippuen asiakkaan valitsemasta asiointitavasta. Luotonantajan hyväksymä lainahakemus, asiakkaan ilmoitus lainaehtojen tai ennakkotietojen hyväksymisestä ja lainavarojen siirto asiakkaan tilille muodostavat sopimuksen asiakkaan ja luotonantajan välille. Luotonantaja voi harkintansa mukaan ilman erityistä syytä peruuttaa myönteisen luottopäätöksen peruuttamalla varojen siirron luotonhakijan tilille, jolloin lainasopimusta ei synny. Luotonantajalla ei ole velvollisuutta perustella luottopäätöksiään.

 

Pantin/vakuuden arvonlasku/tuhoutuminen ja vakuuttaminen

 

Asiakkaan velkasuhde ei pääty, jos pantin/vakuuden arvo laskee tai se tuhoutuu; esim. rikkoontuminen, kolari, tulipalo, varkaus, ilkivalta, asiakkaan vammautuminen/kuolema,… Asiakas on velvollinen huolehtimaan pantin/vakuuden riittävästä vakuutusturvasta! Esim. ajoneuvoissa on oltava pakollinen liikennevakuutus ja vapaaehtoinen kasko –vakuutus! Pantti vastaa velasta siitä huolimatta, mikäli velan ehtoja myöhemmin muutetaan.

 

Muita ehtoja

 

Asiakkaan on heti ilmoitettava muutoksista nimi- ja yhteystiedoissa luotonantajalle jäljessä mainittuun osoitteeseen. Mikäli asiakas ei ilmoita muutoksista edellä kuvatulla tavoin, on luotonantajalla oikeus hankkia asiakkaan muuttuneet tiedot ja veloittaa tästä toimenpiteestä aiheutuneet kulut. Luotonantajalla on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa kolmannelle osapuolelle. Nämä lainaehdot ovat voimassa toistaiseksi. Luotonantaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa lainaehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Muuttuneita ehtoja sovelletaan muutoksen jälkeen myönnettyihin lainoihin.

 

Erimielisyyksien ratkaiseminen

 

Tästä sopimuksesta aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan P-Savon Käräjäoikeuden Kuopion kansliassa.

 

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

 

Vastuu palvelusta

 

Luotonantaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Luotonantaja ei vastaa mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms., eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Luotonantaja ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa palvelun toimintaa tai sen osaa. Luotonantajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä ilmoitusta.

 

Tietosuoja ja markkinointiviestit

 

Asiakkaan tiedot on tallennettu luotonantajan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon, laskutukseen, maksunvalvontaan sekä perintään. Luotonantaja ei luovuta asiakkaan yhteystietoja ulkopuoliseen käyttöön. Luotonantajalla on oikeus lähettää asiakkaalle markkinointi- ja mainosmateriaalia, mikäli asiakas ei nimenomaisesti kiellä tietojensa käyttöä edellä mainittuun tarkoitukseen. Asiakas antaa markkinointisuostumuksensa riippumatta siitä, hyväksyykö luotonantaja lainahakemuksen vai ei.

 

Lainapojat Oy

Saaristokatu 36 B 13

FI-70840 KUOPIO

p. 0400 - 153 333

lainat@lainapojat.com

www.lainapojat.com

 

Suomen Kaupparekisteri

Y-tunnus: 2772857-9

Päätoimiala: Rahoitus ja luotonanto

Perustettu: v. 2016

 

Näillä ehdoilla ei vähennetä asiakkaalle kuluttajasuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Ennakkotiedot Lainapojat Oy:n lainoista on annettu Suomen lain mukaisesti. Ennakkotiedoissa ja sopimusehdoissa sekä sopimussuhteessa käytetään suomen kieltä.

 

Kuopio 17.4.2019

Lainapojat Oy

Saaristokatu 36 B 12  |  70840 Kuopio  |  0400 153 333

Y-tunnus: 2772857-9  |  Tietosuojaseloste

Lainaa omaisuutta vastaan - Lainapojat Oy

kertaluoton

määrä €

2.000

 

 

 

 

 

 

5.000

 

 

 

 

 

 

10.000

 

 

 

 

 

 

30.000

1kk

 

115%

191€

4€

2.195€

2.195€

207%

 

115%

479€

4€

5.483€

5.483€

203%

 

115%

958€

4€

10.962€

10.962€

201%

 

115%

2.875€

4€

32.879€

32.879€

200%

12kk

 

115%

1.444€

48€

3.492€

291€

209%

 

115%

3.616€

48€

8.664€

722€

204%

 

115%

7.244€

48€

17.292€

1.441€

202%

 

105%

19.632€

48€

49.680€

4.140€

174%

18kk

 

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 

115%

11.348€

72€

21.420€

1.190€

202%

 

95%

27.276€

72€

57.348€

3.186€

150%

24kk

 

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 

95%

37.896€

96€

67.992€

2.833€

150%

(1)

 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)